it6 software

~ Profil

Vývoj software: webové aplikace, aplikace pro mobilní zařízení i desktop.
Pracujeme primárně na otevřených platformách, Linux máme rádi.
Freelancers… pro naše klienty pracujeme, jak je potřeba, kdy je potřeba.

# Z historie

IT6 vzniklo v roce 2009 jako sdružení několika živnostníků se společnými cíli. Podařilo se tak zrealizovat několik úspěšných projektů většího rozsahu, které by jeden živnostník těžko zvládnul.
V současnosti již pracujeme opět více nezávisle a spolupracujeme dle aktuální potřeby.

@ Kontakt

~ Profile

Software development: web applications, mobile device applications and desktop applications.
For our work we use primarily open platforms, we like Linux.
Freelancers… we work for our customers the way it is needed and at the time it is needed.

# History

IT6 was founded in 2009 as cooperation of several freelancers with common goals. This way we were able to successfully realize some larger projects, that would be difficult to implement by individual freelancers.
In present time we work more independently again and cooperate when there is particular demand.

@ Contact

cz en